0
0

نویسنده: ریحانه وفائی راد

ریحانه وفائی راد
ریحانه وفائی راد هستم و به دلیل علاقه زیاد و توانایی بالا در درس فیزیک به فعالیت و همکاری با سایت فیزیک دات ای ار پرداختم.